Твір «Танцовала карапєту побіла ботінкі»

слухати навігація у сеансі
Архівний шифр сеансу
Порядковий номер у сеансі
105
Початок твору/інципіт
Танцовала карапєту побіла ботінкі
Текст
 1. [1] Танцовала карапєту побіла ботінкі,
  Осталіса на ногах чолкі та рєзінкі. Іх!
 2. Я ходіла танцовать, прошу не сміяцца,
  Мої кариє глаза сорому бояцца.
 3. Полюбіла лєйтєнанта, думала, з гармошкою,
  Посмотрєла [2] под шінєль, катєлок з картошкою.
 4. Дура була, што любіла такая й молодєнька,
  Пошла замуж, да зів’яла, як в саду смородінка.
 5. У-ха-ха, у-ха-ха, в чом я, бабушка, плоха,
  Юпочка тєрновая, сама чорнобровая.
 6. Наложу я юбку кльош, мілий спросіт: "Куда йдьош?"
  Я даю йому отвєт: "С паразітом дєла нет". [3]
 7. Я сідєла на діванє, вішивала платок Ванє,
  Пересіла на кровать, стала Юркє вішивать.
 8. Я сєдєла на колодє, шила юпочку по модє,
  …?…, шоб любілі мальчікі.
 9. Ох ти пой, ти нє пой, всьо ж ти нєкрасівая,
  Раззявіла свого рота, как кобіла сівая.
 10. [4] Ти нє вмієш випєвать, нє вмієш пріказивать,
  Твоїм длінним язиком котєлкі вімазивать. [5]
Музичні інструменти
Коментар (респондента, збирача, транскриптора)

[1] Р-2).: Отако, танцовалі, яко так називалосо. Або:
[2] Респондент 2 співає: "Посмотрєла документи: сємеро…". – Примітка транскриптора.
[3] Р-1).: От дурні баби. Р-2).: От буде сміх людям… З-1).: Ну, то ж добре. А то шо ж, сльози тре-ба, шоб були? Сміх, то ж добре.
[4] Респондент помилково заспівала: "Ох ти пой, ти нє…". – Примітка транскриптора.
[5] Р-1).: А ето все смішно. "Ха-ха-ха!" Як де на весіллі, то я все любила співать. Як брати жені-ліся, як ше де свої блізкі, да де їзділі, раз в Зарєчани їзділа, али не співала…

Комунікативний контекст
так
Обрядовий контекст
Обставини виконання
Уснословесний жанр
Народномузичний жанр
Жанр (народне визначення)
Транскриптор
Т-1) Микулінська Віта
Мотиви

Аудіозапис

тут ви можете прослухати аудіозапис лише обраного твору

Дані про аудіозапис

Архівний шифр запису
OEK_MAN_20100624rybak_seans04_audio01
Архівний формат
Цифровий (аудіофайл, wma)
Рівень якості
Хороший
Пристрій
Цифровий диктофон Olympus WS-210S