Твір «Спалення села Трипутні»

слухати навігація у сеансі
Архівний шифр сеансу
Порядковий номер у сеансі
2
Початок твору/інципіт
Спалення села Трипутні
Текст

Р-3).: Подумайте но, коли горіло село.
Р-2).: То ж наше село згоріло.
З-1).: Геть згоріло було?
Р-3).: Не було нічого.
Р-2).: О, вун нічого не знає про Трипутні. Трипутні окружили.
Р-3).: Дві хати оно осталось.
Р-1).: Хай она вже каже, бо то не розбере.
Р-2).: Окружили, оцуль зашли, оцуліки зашли поляки і німци. Поляки і німци. Як окружили так наше село, били людей, убивали, багато побили людей.
З-1).: То то в цю війну, так уже в цю войну?
Р-2).: Нє, нє.
З-1).: То ше в ту першу?
Р-1).: В першу, першу.
Р-2).: Як ето вже встановилосо, встановилосо. То тоді тиї соби хотіли, от українци, соби хотіли, а вже ти заступали, да вже таке було. Да йдне на друге. То тиє сьола не так, а наше чогось так напали на наше село. Геть спалили. Отаке ж було село, а спалили геть зовсім, остало дві жидувські хати, євреїв тамо с конца, і школа була ше польска осталаса. О, і там ше друга хата, а то там десь килька хат, тульки осталось села. То люди бедовали, ходили, ходили начовати в ліс.
З-1).: В землянках якихось?
Р-3).: Нє.
Р-1).: Нє, так на серед ліса ставили.
Р-2).: Так рубали, рубали й так ставили.
З-1).: То літом було чи шо?
Р-1).: Літо, літо.
Р-2).: А в нас ето Паска заходила, субота заходила.
Р-1).: Великодна.
Р-2).: І окружили… Отоді вони окружили і нас спалили. І тут Паска завтра. І ми по ліси ночували.
Р-3).: В печи пооставало ше.
Р-2).: Паски, паски. Хто всадив в пич паску, хто ні. Горе нам було. Ой, Боже.
З-1).: Ну, але скажіть, то люди порозходились, а потім всі знов вже, коли все?
Р-2).: Ну, вже сходилиса кажне, бо ж кажне уже посадило, городи посадили.
Р-3).: Кого вже вбило, хто погорив в огні, худоба погоріла.
Р-2).: Да. Хто земляночку поставив, хто таку стовпчики в хати… Да, то так, то тако ми вам про ето, про тую войну, шо ми як, як нас того. А тиї сьола, тиї сьола николи, оно наши Трипутні так. Вже я казала, шо б нас оцього не було, так шоб десь, шоб знали, шо то таке. Я всігда, то так на мене сказали, шо я все боролася, шоб поставити памітника хочу в селі нашому, шо таке в нас було. Нихто не хоче, нихто нічо.
З-1).: Але ше скажіть, але й були хутори, мабуть, кругом чи село було все разом?
Р-2).: Та воно кілька хат було на хутори.
Р-1).: Да зарання їх вигнали отуда, зарання.
Р-2).: Ну, таке ми розказали, а типер вже знаєте же певне та вони вже постарили, позабувались вже.

Музичні інструменти
Коментар (респондента, збирача, транскриптора)
Комунікативний контекст
так
Обрядовий контекст
Обставини виконання
Уснословесний жанр
Народномузичний жанр
Жанр (народне визначення)
Транскриптор
Т-1) Ктіторова Анастасія
Мотиви

Аудіозапис

тут ви можете прослухати аудіозапис лише обраного твору

Дані про аудіозапис

Архівний шифр запису
OEK_MAN_20100624rybak_seans03_audio01
Архівний формат
Цифровий (аудіофайл, wma)
Рівень якості
Нормальний
Пристрій
Цифровий диктофон Olympus WS-210S