Правила користування документами архіву

Розміщені в Електронному архіві українського фольклору архівні документи, які представляють фольклорну традицію українського народу, були створені у процесі науково-дослідної та навчально-педагогічної праці й надані для користування винятково з метою реалізації наукових досліджень, навчальної та культурно-просвітницької діяльності.

Електронний архів українського фольклору не використовує з комерційною метою представлений на своїй інтернет-сторінці фольклорний матеріал.

У процесі користування фольклорними матеріалами Електронного архіву українського фольклору необхідно зазначати:
1) ім’я виконавця фольклорних творів.
Детальні відомості про виконавця (рік та місце народження, національність, соціальне походження, освіта, фах та ін.), якими у наукових дослідженнях про фольклорну традицію та збірниках фольклору прийнято супроводжувати зафіксований фольклорний твір, згідно із сучасним українським законодавством (закони України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних») належать до категорії інформації з обмеженим доступом (так звана «інформація про фізичну особу» або «персональні дані»). Для оприлюднення такої інформації необхідна згода особи – суб’єкта персональних даних. У зв’язку з цим доступ до зазначених відомостей про виконавців у нашому Електронному архіві закрито.
2) ім’я збирача фольклорного твору;
3) назву архівної інституції.

В Електронному архіві українського фольклору представлено фольклорні матеріали, які зберігаються у Фольклорному архіві Кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси Львівського національного університету імені Івана Франка.

Для потреб наукових досліджень і публікацій посилання на фольклорний матеріал можна оформлювати двояко:
а) за архівним шифром Фольклорного архіву Кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси.
Приклад посилання на збирацький сеанс: Фольклорний архів Кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси. – Од. зб.: ЕК_12AV_2008lilia_seans03.
Приклад посилання на твір чи коментар: Фольклорний архів Кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси. – Од. зб.: ЕК_12AV_2008lilia_seans03. – № 2.
б) за адресою електронного ресурсу: Фольклорний архів Кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси [Електронний ресурс]. – Електронний архів українського фольклору. – Режим доступу: http://folklore-archive.org.ua/work/623/