Сеанс

зміст текст
Архівний шифр
EK_12AV20080701_papish_seans15
Польове дослідження
Дата/час початку
10.07.2008 12:25
Дата/час закінчення
10.07.2008 13:10
Свято/будень
будень
Місцева (давня) назва населеного пункту
Назва частини населеного пункту
Характер і умови проведення
на дворі
Контекст запису
штучний
Присутні слухачі
Інституція/особа походження запису
Кафедра української фольклористики імені академіка Філарета Колесси, Львівський національний університет імені Івана Франка
Інституція/особа зберігання запису
Фольклорний архів Кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси (ФА КУФ), Львівський національний університет імені Івана Франка
Транскриптор
Т-1) Артем’як Мар’яна

Зміст (33 записів, творів – 25, коментарів – 8)

догори

Текст

догори
 • 1.

  Збирач-1): [1] Нам казали, шо ви знаєте багато коломийок.

  Примітки:

  [1] Далі подається як З-1).: – Примітка транскриптора.

 • 2.
  1. Де я коровиці пасла й в глубокім потоці,
   Там ся мила з парібками, а йня коли в боці. [1]
  Примітки:

  [1] Респондент грає на пищавці. – Примітка транскриптора.

 • 3.
  1. Ой файна й білявина, й на лугу най лігат,
   Та як піде танцювати, усю хату збігат. [1]
  Примітки:

  [1] Респондент грає на пищавці. – Примітка транскриптора.

 • 4.

  Респондент-1): [1] Більше нич не співаю. Маєти три співанки.
  Збирач-3): [2] Ше заспівайте!
  Р-1).: Я вже співаю цілий день, я мію погані співати, а то не можна.

  Примітки:

  [1] Далі подається як Р-1).: – Примітка транскриптора.
  [2] Далі подається як З-3).: – Примітка транскриптора.

 • 5.
  1. Ой пряжу й собі коні в зелені санчата,
   Та бувайте здоровийкі, шум’яцькі дівчата! [1]
  Примітки:

  [1] Респондент грає на пищавці. – Примітка транскриптора.

 • 6.
  1. А я піду й міжи гори, й міжи ту ті бойки,
   Як музика дрібно грає, скачут по-легойки. [1]
  Примітки:

  [1] Респондент грає на пищавці. – Примітка транскриптора.

 • 7.
  1. А я піду й на висілля, на висіллю люди,
   Й та Божи мій милосерний, коли моє й буде. [1]
  Примітки:

  [1] Респондент грає на пищавці. – Примітка транскриптора.

 • 8.

  Р-1).: Всьо йдіть.
  З-3).: Можете не грати, тільки співати.

 • 9.
  1. Гуляв, жи я гуляв, пок я жони ни мав,
   А як жи я жону дістав, гуляти перестав. [1]
  Примітки:

  [1] Респондент грає на пищавці. – Примітка транскриптора.

 • 10.
  1. Аж ся вженив мій товариш, та має жіночку,
   А я хлопець молодийкий пішов на бідочку.
  2. Та бо бідую, бідую, та бду бідувати,
   Такої ня й годиночки породила й мати. [1]
  Примітки:

  [1] Респондент грає на пищавці. – Примітка транскриптора.

 • 11.
  1. Ой вівці, ж, мої вівці, то чорні, то білі,
   Хто вас буде й поганяти святої ниділі? [1]
  Примітки:

  [1] Респондент грає на пищавці. – Примітка транскриптора.

 • 12.
  1. Ой поточи, поточи, та хто …?…,
   Мати хату замітає, та дівка ни хоче. [1]
  Примітки:

  [1] Респондент грає на пищавці. – Примітка транскриптора.

 • 13.

  Р-1).: Треба силу мати, здоров’я.
  З-3).: Може, не грайте як вам важко. Як називаються ваші інструменти «пищавка». Ви її самі купили чи зробили?
  Р-1).: Та де в Жукотині дав сімдесят п’ять капонів, ше були. А другу пищавку мій брат мав, а брат вмер. А я кажу дай мені пищавку, він ми дав свою пищавку, а та групше грає, а голосніше, бо та дзвінко лата. [1]

  Примітки:

  [1] Респондент грає на пищавці. – Примітка транскриптора.

 • 14.
  1. Ой коні, ж, мої коні, чи ворати вами,
   Літа мої й молодийкі, жаль мині за вами. [1]
  Примітки:

  [1] Респондент грає на пищавці. – Примітка транскриптора.

 • 15.
  1. Ой хлопці, мої хлопці, та всі завідії,
   Та пропили штири воли їдної ниділі. [1]
  Примітки:

  [1] Респондент грає на пищавці. – Примітка транскриптора.

 • 16.

  Р-1).: Як ви то записуєте потом… Гуляти, гуляют, а співанків вони ни знают. Я, знаєте, ту било висілля, а той дав мині грамофон. Хлопці кажуть співайте, а потом мене як піднесли, я думав. Файно шо співаєте. В мене братьо, він у Донецьку вмер, ходили в ліс на гриби, ягоди. А люди слухають як ми співаємо.
  З-3).: Може, ви знаєте як співали, як по гриби ходили, прості такі співали?
  Р-1).: Прості такі, ми так там ни співали. В нас було шість братів, хіба один зостався я. Найстарший брат мав, з двайцітого року, а наймолодший з трійці першого, нє з трийці п’ятого, у Закарпаттю помер, нафту тягнув. Тамкай на чехав мав … там залоту мидаль получив, там загинув.

 • 17.
  1. [1] Ой дівчино, дівчино, що тобі ся діє,
   Чиривина й підростає, фартух коротіє.
  Примітки:

  [1] Респондент грає на пищавці. – Примітка транскриптора.

 • 18.

  З-3).: Може, ше знаєте такі співанки, може, вже не грайти, якшо вам важко.

 • 19.
  1. Дівчата, дівчата, й ни дайти ми вмерти,
   Я вам буду й за бугая й до самої смерти. [1]
  Примітки:

  [1] Респондент грає на пищавці. – Примітка транскриптора.

 • 20.
  1. Ой хлопець молодейкий має дві білявки,
   Їдна буде й до роботи, друга до забавки.
  2. Їдна буде й до роботи, куделийку прясти,
   Й друга піде й на висілля, й гузицями трясти. [1]
  Примітки:

  [1] Респондент грає на пищавці. – Примітка транскриптора.

 • 21.
  1. Коломию зачую, зачую,
   Через ту-ту й коломию дома ни ночую.
 • 22.
  1. Та бо хлопи, я си хлопець, годував ня вотиць,
   Годувала й мине мати, за жовніря дати.
  2. А я хлопець молодийкий пі в армію служити,
   А чи ни бдеш, моя мила, за мною тужити?
  3. [Мати моя] [1] старинийка, та й ня годувала,
   Студеному вітрикови подути ни дала. [2]
  Примітки:

  [1] Слова відсутні на аудіоносієві, відтворено із записів польового зошита. – Примітка транскриптора.
  [2] Респондент грає на пищавці. – Примітка транскриптора.

 • 23.

  Р-1).: …?… Але старі люди були. Грали той віти грає, той віти, то вівці пасли. Загнали вівці до купи, на полі кошари ставали і так вівці пасли, ту сіяли жито, там булю садили, во в кошари ще. Во таке, так багато худоби не тримали, як то нись тримают. Бо колись було, сило мало двісті номерів, їдна була зона і мусіли пасти вівці. Куда пуїдиш, ни пускали за Польщі, тяжко було. Їздили у Францію, Америку, Канаду, Аркентену, туда їхали. А тепер ся порозїжалися люди, молоді дівчата, хлопці. Туди біда була. Бо поле, ми з поля жили. Дуже біда буде.
  З-3).: А за Польщі пана не було?

 • 24.
  1. Р-1).: Та пани всюдий були. Ту було двайці років Польща, а Польща зайняла по ріку Збруч, більше їх не пускали там далі, хіба то колонію тримали і ми ту жили під Польщов. А путом, коли в трийці див’ятому році началася війна і поляків вигнали, а кілько то народів поляки потлумили, там є ся називаєся Вирх Чоло, там як ся їде на Розлуч, там є Чоло. Там скала така велика, там поляки дуже мордували людий. Баби йшли беремені, вони розпороли черево, дитину вийняли, і каміння напхали. Така була таблиця, всіх фотографірували, то в Турці било, то вивішували і то ся дивили. Поляки дуже вредні на нас, на українців.
 • 25.
  1. Р-1).: А був ту в нас Василь Шуба, був вчитиль, його жона, діти, і я ходив в школу, перший, другий клас я ходив. Його взяли в армію, в Польщу, там я забув, тим капітаном, та старшим, і вони туда переходили, і прийшли в наши сило і він з ними йшов. Вони хотіли наши сило взяти витлумити. Вони тлумили, ту є сило Мучини, всьо сило вимучили, тому село називається Мучини, бо людей там дужи мордували.
   Він сказав так: «Ту не рушийте, бо ту я вчив тих людий, ту моя жінка живе». Ше жила ту його жона з дітьми. Вони обидва пішли через вирх і пішли гет. Поляки дуже мучили людей.
 • 26.

  Р-1).: Я ше маю учасник війни, бо я си війну запам’ятав. Двайцять девяті, двайці восьмий, трийцяці і трийці перші, то є учасник війни, нам дали по двайці рублів, дали нам добавку.
  З-3).: А коли була війна, прийшли москалі?

 • 27.
  1. Р-1).: А потом прийшли вже наші, німці прийшли, потом війна ся начала, бомбили. А наше село дуже не бомбували, де Ботика, Бітля там палили, людий дужи палили. Мадяри палили, дуже людей мучили. А німці кричали, жи ни мучити людий. Шо люди вині, вони ни вині. Я тут не жив, я жив в долині. А ті на верху, вони ту ставили фронт і йшли вже ті рускі, та, наші були в …?… то дали патруль, і вни ввиділи шо вни вже близько, та й давай втікати мадяри, німці. Мадяри прийшли і взяли отця, німець взяв, і сказали …?… І вни вітця взяли, і казали би ми вийшли з хати, будуть хату палити. Потом один прийшов і вони пішли від хати гет, і так ми ся врятували, то біда була, голод був, хліба ни було. То всьо забирали німці, мадярня, нищили і таки було.
 • 28.
  1. [Я прижину] [1] сиві коні, та й піду ворати,
   Та я маю й білявину, як в штири дукати.
  2. А я маю й білявину, та я маю, маю,
   Й та вуна ся й чирвоніє, як калина в гаю.
  Примітки:

  [1] Початкові слова відсутні на аудіоносієві, відтворено із записів польового зошита. – Примітка транскриптора.

 • 29.
  1. А я собі коло гаю й булі посадила,
   Якась біда й вимикала, та й розгородила.
 • 30.
  1. А я піду й на висілля й на висіллю люди,
   Й то, Божи мій милосердний, коли мої буде.
  2. Й… милосердний, та й Божи, мій Боже,
   Хто ж мині на конику й кантарик наложи.
  3. Ой поїду й кіньми наніч, … мине з собою,
   Буду ти коні завиртати, та спати з тобою.
  4. Та бо хлопець молодийкий, ще ни відосався,
   Й пішла мати вже до хати, я до дівки взявся.
 • 31.
  1. … До кошари, блеючи, блеючи,
   Та за ними ладний легінь, в пищавку граючи.
  2. Та бо вівці, мої вівці, їдна сороката,
   Хто вас буде й поганяти, мардуля й губата.
  3. А й вівці до кошари…[1]
  Примітки:

  [1] Р-1).: Я забув далі. – Примітка респондента.

 • 32.
  1. Ой долино, й долино, й по тобі явір’я,
   Й та дівчина си гадає, як прийди ниділя.
 • 33.
  1. А йшов я дорогою всюди ся світило,
   Я’ко я мав повирнути, там ся загасило.
  2. А йшов я дорогою, там качка сіділа,
   Як бала би й ни паличка, й то була ня з’їла.
  3. А я ішов дорогою, найшов ї’м си пильник,
   За мнов, за мнов, дівчатойка, я ваш ворожельник.
  4. Ой ішов дорогою…[1]
  Примітки:

  [1] Р-1).: Я не можу співати, то не файне, я вже старий хлоп. – Примітка респондента; Респондент грає на пищавці. – Примітка транскриптора.