Коментар «06.05. – Юрія (Великомученика Юрія Переможця)»

слухати навігація у сеансі
Архівний шифр сеансу
Порядковий номер у сеансі
32
Текст

З-3).: А на Юрія? Коли перший раз худобу виганяли, може на Юрія?
Р-1).: А колись, як коли, в нас довго все сніг лежав, до шестого травня, правда?
З-1).: Та.
Р-1).: Шестого, бо я знаю всі свята, знаю.
З-3).: Можливо там якісь особливі дії коли корову виганяли?
Р-1).: Посвятили свяченов водов, поставили під поріг топір, такво поставили і всьо, свяченов водов покропили. В нас ворожки ни дужи, бо в нас були монахині вони казали шо тоє несправедливо, не побожому, і так вони не робили ту люди. Треба ся підкоряти Богу, а Бог всьо зроби на добре, а ну, приміром, йде хрестити дитину і бере там кусочок тої крижми, зав’язує копійки, або кусок хліба, священики то сварили. Господь Бог дав ті дитині усю долю ще у материнім лоні, що ви ту можете зробити ті дитині доброго, чи злого, Господь дав то шо треба і не зав’язуйте, бо то є манта всяка і теперка не робіт таке.
З-3).: А на Юрія може якісь юріївські пісні співали, ни було ніяких обрядів на Юрія, нічого такого? В поле не ходили?
Р-1).: В нас просто всьо робили не признавали такого, то присвят, а не свято, а тепер вже так. В нас доста, в нас священиків довго не було, в нас доста церква була закрита, довго шось з сорок, а де сорок, з п’ядесят, шістдесят років.

Коментар (респондента, збирача, транскриптора)
Транскриптор
Т-1) Папіш Марія

Аудіозапис

тут ви можете прослухати аудіозапис лише обраного коментаря

Дані про аудіозапис

Архівний шифр запису
EK_12AV20080701_papish_seans03_audio01
Архівний формат
Цифровий (аудіофайл, wma)
Рівень якості
Нормальний
Пристрій
Цифровий диктофон Olympus WS-320M