Коментар «Весілля»

слухати навігація у сеансі
Архівний шифр сеансу
Порядковий номер у сеансі
73
Початок коментаря/інципіт
Текст

Р-2).: «Многая літа», то так, хто дарує, то так, кажемо, виспівували. А тепер, то по свадьбах не хожу.
З-1).: А шо тоді дарували так от: гроші, так?
Р-2).: Та хто міг! Ранчей всьо гроші, а топір вже, хто подаркі дає. А ранче переважно гроші. А ше ранче нічо не дарили! Ше ранче – ранче да ніхто нічо не дарив. То вже потом зачали потроху дарити. А ше ранче-ранче, після войни ніхто…
З-3).: Але давали якісь продукти на весілля, приходили з продуктами? Чи нє?
Р-2).: А ранче-ранче брали курку під пахву і пішли на свадьбу.
З-3).: Тільки курку чи ше шось брали? Якусь горілку? Нє?
Р-2).: А потом не хотіли курку, то несли горілку.
З-3).: А то мало значення, яка курка: чорна, біла?
Р-2).: А хто яку мав! І когута, і пєтуха, хто, шо мав!
З-3).: І ті кури, певно, одразу різали?
Р-2).: Різали, рубали і варили одразу. Поставлят там, парят і варят. То гості вже коли приходять на весілля: то вже в четвер, так?
Р-2).: В читвер.
З-3).: Але курки приносили скорше?
Р-2).: В читвєр. Рано йшли на свадьбу.
З-3).: Ага, поки ходили до церкви, то вже кухарка то зробить?
Р-2).: То вже поки то ся там відгуляли.
З-1).: То колись, не так, як тепер: гості як прийшли, як сіли за стіл, так всьо весілля і сидять, так не було, правда? То гуляли і.
Р-2).: То ранче, знаєте, била одна хата, то на два рази, на три засаджували за стіл, то так не могли зробити: кілько хотіли – тільки сидіти, бо другі чекают.
З-1).: Ага: то одних засадили, потім тих вигнали?
Р-2).: Так, ті поїли та йдуть танцювати та других засаджають, бо то била хата колись одна, колись дьві – попробуйте там сто людей тілько вмістити! На два рази так, та й на три засаджували! А ті, поки там танцюют, а ті ся – гостят.
З-1).: А ше от таке от питання завжди є: от скільки горілки давали на весілля, скільки пили горілки, кажуть, що колись менше?
Р-2).: Колись, то ше ранче, розказував мій дідо, шо староста й по стакані давав, то ше ранчей-ранчей всьо. А потом, а типір вже так: хто, кілько хоче.
З-1).: Біля кожного пляшка.
Р-2).: Вони свою (Мається на увазі гості. – Примітка транскр.), а хазяїн кладе свою. А ранчей одним стаканом всіх людей обго\’стили.
З-1).: Всіх одним стаканом, так? А була якась почерговість? Кому спочатку давали?
Р-2).: Та я знаю від кого зачинали? – Чи від молодого чи та, не знаю.
З-3).: А молодим давали на весіллі пити щось, чи їм не можна було?
Р-2).: Та наякже, то прийшли – то лляли, пили-не пили, але лляли, все лляли, як сиділи за столом. А там вже люди приходили, там одні сидят за каждим столом де й самі гостят.
З-1).: То староста кожному наливав?
Р-2).: Да.
З-1).: І шось він казав, коли давав кєлішок?
Р-2).: Ну да як: «На здоров’я, пий здоровий!»
З-1).: Він наливав і давав, так?
Р-2).: Має пляшку, має стакан. О, (Показує. – Примітка транскр.) до Вас я п’ю: «Дай, Боже, здоров’я!» – А він каже: «Пий здоровий!» І всьо, випив і всьо.
З-1).: А той віддавав йому назад?
Р-2).: І давав другому! Той – йому, а він наливав та давав другому.
З-3).: То один стакан на всьо весілля?
Р-2).: Так, цілий стіл. Так ранчей ше мати моя розказувала.
З-3).: А то це келішки були дуже маленькі, так? Казала мені ше бабця, шо колись так-во: келішок був великий, а всередині така-во дирка.
Р-2).: Ну то я вже вам того не скажу, який він був.
З-1).: Але то вже не за вашої пам’яті, так?
Р-2).: Ні-ні, за мене вже так не було.
З-1).: За вас то кожному давали кєлішок?
Р-2).: Так. То так, хоба ранчей, то вже давно дідо розказував. В нас такє – мати, дідо.
З-2).: А ми вас ще забулися запитати, а, може, молодим чи тим дружкам, що біля молодих сиділи, співали якісь пісні: от молодим, наприклад, щоб поцілувалися чи ше шось таке? Гості чи співали молодим?
Р-2).: Би не спивали: сама си співала, як дівка віддавала. Би йшла в придани до молодої, та й пішла співати, аякже. То й ці, як віддавалися, сусідське весіллє.
З-1).: Ну, а шо співали?
Р-2).: Шо співали? – Ми співали так:

Коментар (респондента, збирача, транскриптора)
Транскриптор
Т-1) Кльок Юлія

Аудіозапис

тут ви можете прослухати аудіозапис лише обраного коментаря

Дані про аудіозапис

Архівний шифр запису
EK_12AV20080701_lilia_seans04_audio01
Архівний формат
Цифровий (аудіофайл, wma)
Рівень якості
Хороший
Пристрій
Цифровий диктофон Olympus WS-320M