Коментар «Весілля – танці»

слухати навігація у сеансі
Архівний шифр сеансу
Порядковий номер у сеансі
98
Початок коментаря/інципіт
Текст

З-1).: Ага, а дивіться: ну от вона співає, шо до танцю. Як виходять з-за стола до танцю? Просто так всі стали пошли чи хтось виводить усіх?
Р-1).: Нє, так пошлі. Вже: "Пустіть нас до танчику", – то вже вони попросіліса. Помоліліса, попросіліса да й пошлі, да й танцуют.
З-1).: А помоліліса як, наприклад, до танцю?
Р-1).: Ну "Ой, свату, коханчику, пусти нас до танчику, ноженьки проламати… ".
З-1).: Ну да, оце вже, як пісня. Да оце вже помаліліся називається?
Р-1).: Да, да, як пісня. "Ноженьки проламати, суконьки промахати".
З-1).: І хто перший танець танцює?
Р-1).: Першій танец хресна танцує з хресним.
З-1).: Хресна з хресним?
Р-1).: З хресним.
З-1).: А який це танець? Як вони танцюють?
Р-1).: Полічку, полічку.
З-1).: Полічку танцюють?
Р-1).: Да, да. Полічку, просто полічку.
З-1).: А не казали, шо хлєба треба под рукі їм взять?
Р-1).: То аякже! Хліба і ож-ож…
З-1).: До оцієї полічки, да?
Р-1).: Ви все знаєте.
З-1).: Ну мені десь розказали.
Р-1).: Треба і хліб, треба…
З-1).: А як? Покажіть, куди вони хліб цей клали?
Р-1).: Пуд руку. Сват бере, той хресний. Хлібець бере хресний пуд руку, уматяний, як має…
З-1).: Уматяний у…?
Р-1).: У рушничок. Уматяний хлібець і бере тую вже свою хресну, і танцуют перший, а шо ж…
З-1).: А хресна уже без хліба, тільки він з хлібом?
Р-1).: Без хліба, без хліба.
З-1).: А як він танцює так рукой притуляє, шоб не випало?
Р-1).: Ну аякже ж, то держати треба.
З-1).: І то так "полєчку" танцюють?
Р-1).: "Полєчку" танцуют. Далі ете… тоже такі танець. Трошки тре, воно слабо тоді… Скоро, скоро, шоб було.
З-1).: Ага, трошки. Скоро, шоб тіки почати?
Р-1).: Да, да, да.
З-1).: Ага. А вже як оці хрещені протанцювали, то тоді хто?
Р-1).: Всі пудрад.
З-1).: А молодим можна танцювать?
Р-1).: Вже можна. І молодим можна – повєнчалісь. А чого ж їм не танцавать? Можна.
З-1).: І батьки можуть танцавать?
Р-1).: Можут. Всі, всі пудрад ідут на двур, всє танцуют пудряд.
З-1).: А танцювали у вас, наприклад, "козачок" такий?
Р-1).: А так, так.
З-1).: Було таке?
Р-1).: Було таке.
З-1).: А "гопачок", наприклад?
Р-1).: "Гопачок" танцували.
З-1).: А можете так сидячи ногами показать, як гопачок танцюють?
Р-1).: Отак, отак, отак. А хто… як хто може… [1]
З-1).: Як? Так на два, чи на три, чи та-та-там? Як-от воно?
Р-1).: Так, так, так.
З-1).: А от на який мотів "козачок" співається?
Р-1).: "Козачок"? Ну хто його знає…
З-1).: Ну там якась пріпєвка, да?
Р-1).: До каждої пріпєвка. До "козачка" там море пріпєвок всяких разних.
З-1).: Ну типу якось: "Я на весіллі була, бичила там Микиту. А він мене туди-сюди…", – шось таке є?
Р-1).: Є, є таке, є, є.
З-1).: Ану як? Як у вас в селі?
Р-1).: Ну там всє є. Спувают і пріказуют, і пріказуют, і спувают. Ну воно довго не може бути.
З-1).: Ну канєшно.
Р-1).: То трохі. Потанцуют і ета на дворє гуляют "полєчку", як всі!
З-1).: Ану, якби ви шось, як оце ж приказують до цього козачка? Хоть шо-небудь? [2]
Р-1).: Ета… не така, "сукня не така, танцувала знов"…
З-1).: А на матів як воно?
Р-1).: Та як-небудь, як скажеш, так і є. Тут нема матіву. Ні, ні, ні. Всюди матів… тиї єдин матів грают і тиї танцуют, і так є…
З-1).: Чи "Ой гуляла дівчинока… ", – якось не такії слова, нє?
Р-1).: "Гуляй, гуляй, дівчинонько, тепер вже мені…", – як там?

Коментар (респондента, збирача, транскриптора)

[1] Респондентка № 1 показує рухи танцю. – Примітка транскриптора.
[2] Тут аудіозапис перервано. – Примітка траснкриптора.

Транскриптор
Т-1) Марійко Ольга

Аудіозапис

тут ви можете прослухати аудіозапис лише обраного коментаря

Дані про аудіозапис

Архівний шифр запису
OEK_MAN_20100624klymenko_seans01_audio01
Архівний формат
Цифровий (аудіофайл, wav)
Рівень якості
Відмінний
Пристрій