Коментар «Весілля – поїзд молодого по молоду»

слухати навігація у сеансі
Архівний шифр сеансу
Порядковий номер у сеансі
77
Початок коментаря/інципіт
Текст

Р-1).: Єде жених, забірає свуй всьой порадок і їдут вони додому.
З-1).: В вас не кажуть "поїзд", кажуть "порядок"?
Р-1).: Поїзд, поїзд. Поїздом во приїхалі ж, поїздом. Поїзд, кажуть поїзд.
З-1).: Оце всьо шо вечером оце забірают оце вже "поїзд"?
Р-1).: То поїзд.
З-1).: А "порадок" це хто?
Р-1).: "Порадок" – ето порадок. Ну поїзд – порадок.
З-1).: Це то саме? Шо поєзд, шо порадок?
Р-1).: Те ж саме, шо порадок. То поїзд – то порадок. То хто "поїзд" каже, хто "порадок", як хто хоче.
З-1).: То а він єде уже там коло нього хто там? Пару його бояр, да? Оце він єде додому?
Р-1).: А то пару бояр вун забирає с собою і єде додому. А тиї, хто на тулько нові …?…, де ще які є, позабірают.
З-1).: Ага. А там, як його виряжають, оце оттуда, шо там співають? Як оце вже їдуть усі, поєзд як оцей єде? Шо там співають? Його водять тоже около стола?
Р-1).: Аякже, аякже. Околі стола, коло стола ведут.
З-1).: Хто його веде?
Р-1).: Вутша там є, вутша така.
З-1).: Вутча?
Р-1).: Вутша.
З-1).: І тут є вутча, і там є вутча? Це разниє вутчі?
Р-1).: І там є вутча, аякже. Разниє: і од її вутша, і од його вутша. Тож треба і її водити, і його водити. То її там… його там ті, які єдут до венца, шо сюди забирати молоду, то його водят кругом стола? хресна мати – за вутшу. Вона коло стола веде і за собой хліб несе, водила кругом.
З-1).: Ага. Оце то хресна мати за вутчу? Вутча вона.
Р-1).: Так, так, так. Три рази обведут і во теє берут і ведут, а вже його…
З-1).: А якось коли виходять у двір, не було таке, шо ше діжку виставляють, оцю хлібну діжу, і навколо неї там нада пройти?
Р-1).: Нє, нє, нє.
З-1).: Це не робили у вас таке?
Р-1).: Не робіли в нас ето.
З-1).: А шо мати якось у кожухові мусить вийти вивороченому?
Р-1).: Як вже перезвання. Вже вони …
З-1).: А то як перезва, да?
Р-1).: Як перезві йдут. Перезвання от ідут…
З-1).: То перезваннє в понеділок ідут?
Р-1).: В понеділок.
З-1).: А ну давайте тоді, давайте от счас, оце його благословили, шоб він вже йшов в поєзд цей.
Р-1).: В поїзд йшов, благословілі…

Коментар (респондента, збирача, транскриптора)
Транскриптор
Т-1) Марійко Ольга

Аудіозапис

тут ви можете прослухати аудіозапис лише обраного коментаря

Дані про аудіозапис

Архівний шифр запису
OEK_MAN_20100624klymenko_seans01_audio01
Архівний формат
Цифровий (аудіофайл, wav)
Рівень якості
Відмінний
Пристрій