Коментар «Колядування (Звізда, Ходити зі звіздою, Мала коляда, Велика коляда)»

слухати навігація у сеансі
Архівний шифр сеансу
Порядковий номер у сеансі
12
Текст

можна колядувать?" – Заходят.
З-1).: А бабою хто був? Жонка чи?..
Р-1).: Жонка, жонка бабою. Ну як якась смиліша, отако я можу і бабою, і дідом бить, і чим хочеш, отаке о…
З-1).: А шось той дід і баба, вони ше шось таке казали?
Р-1).: Ну так все: "Чи можна колядовать?" да "Дякую вам за ваші гостінци!", да "Дай, Боже за рук дождати, да на той рук прийдем колядовать…" – ну отаке.
Р-2).: Да ковбасу просят, шоб далі, то ж коляди.
З-2).: І тако, поспівали і всьо, і йшли вже геть чи?..
Р-1).: Да й знов у другу, другу хату, там в третю, четверту, п’яту, десяту, так о…
З-2).: І колись гармошка з тим не ходила, нє?
Р-1).: І гармошка ходіла.
З-2).: Колись, колись?
Р-1).: І гармошка ходіла. Ну колісь пірогі збіралі. Хто – пірога, хто – хліба, хто – сала, а тепер усе гроші, хто й пляшку може дать, і…
З-1).: Ну, а назбирали тих пирогів, сала…
Р-1).: Та вже назбіраєм тих пірогів, да принесем до хати чи шо де в кого там збіраємса, да вже там снідаєм, сміємоса, шуткуєм, коляди спиваєм.
З-2).: А танці не робили потім? Не танцювали під ту гармошку?
Р-1).: Чого ж не танцовалі? Танцовалі. Ну а шо ж, як віп’ют сто грам – то шо, ти вдержишса чи шо?.. Вже не можна вдержатца, давай вже в танци, в спєві, ну.
З-2).: Але як співали коляди, то гармоніст не грав, нє?
Р-1).: Грав.
З-2).: Підігравав так під коляди?
Р-1).: Ага, ага, ага. .?.. Ходіт троха, бо вона мене. .?.. [Зверення до подруг. – Примітка транскриптора.]
З-2).: А зараз вже нема гармоністів в селі, нє?
Р-1).: Ну там є, то її чоловік гармоніст, то гармошки не має.
Р-1).: Гармошки не має. Вже він забув. Вже він нічо і не грає.
З-2).: А може пам’ятаєте, може раніше й інші музиканти були, може на скрипках грали?
Р-1).: Ну за скрипку – то я не знаю. На скрипках – то Масьо грав, то вун вмер, ну то вже років тридцять вмер тому.
З-2).: То нє, нє, нє…
З-2).: А як на нього казали?
Р-2).: Мась, Мусій, а казали по-сільському – Мась, Масьо.
З-2).: Ну то ше може якусь щедрівку пригадаєте, то ж не одну співали…
Р-2).: Хай буде так вам поспівають, вони дуже гарно співають.
Р-1).: Ов, та де там гарно співаю.
З-2).: Та, дуже гарно співаєте, ви так цей…
З-3).: То такі були співухі!
З-2).: Співав. Та як молоді – то не год був удержатца.
З-3).: І школа зверта… Вони обидві. .?.. в школі були. А наш діректор, був раніше в школі, він дуже любив оці теж пісні.
З-2).: Да вун тоже співучий був!
З-3).: А він як співав гарно! І вони як заспівають! […]

Коментар (респондента, збирача, транскриптора)
Транскриптори

Аудіозапис

тут ви можете прослухати аудіозапис лише обраного коментаря

Дані про аудіозапис

Архівний шифр запису
OEK_MAN_20100624vovczak_seans05_audio01
Архівний формат
Цифровий (аудіофайл, wma)
Рівень якості
Нормальний
Пристрій
Цифровий диктофон Olympus WS-300S