Коментар «Полоскати зуби (полокати зуби; на початок постів)»

слухати навігація у сеансі
Архівний шифр сеансу
Порядковий номер у сеансі
45
Текст

З-1).: А шо то, шо то, як ви кажете, шо баби робили на полоскузуба?
Р-2).: Співали, да й йшли селом співали, да їдна другу в воду, бо були рови такі в нас, то ше їдна другу в воду кине, да співали ще..
Р-1).: Асфальту не було тоді ще.
З-1).: В воду кине одна другу?
Р-2).: Ну, одна другу пхне в воду.
Р-3).: Да брали…, родили дітей. Брали єдну бабу…
Р-2).: Такі шутки вже робили.
Р-4).: І тая баба мала вже от дванацить внуков. Вона робить полоскозуб і збирає всі внуки…
Р-2).: Ето вже як кончається, да ето вже там понеділок…
З-1).: Зима кончаєтся, так?
Р-2).: Да, в понеділок, …?… робили.
З-1).: То перед постом, чи шо робили?
Р-2).: Да, да, перед постом.
З-1).: То в який то понеділок перед постом, виходить шо, чи початок посту?
Р-2).: Да, шо ше тиждень до того, а вже в понеділок ето роблять вже полоскозуб, да й вже пуст, вже на другу неділю пуст.
З-1).: Так, так, ну, а ви розкажіть, шо ж ви кажете, шо ж вони там співали, йшли баби, шо ж, чи жінки..?
Р-2).: Ну, пісні, прості такі.
Р-4).: Ну, таке співали.
З-1).: А шо, не було спеціальної якоїсь такої пісні?
Р-2).: Нє, що хотіли собі, співали да й.
Р-3).: Тепер на день роженя, всьо.
З-1).: То підождіт, вони куда, тако йшли по всьому селу, чи куда там?
Р-2).: Ну, йшли. От вже єдна другу проводит, там вже до теї пошли, да до теї пошли вже. От ідут, співают, тебе завели, тую завели і так.
З-1).: То вони десь разом збирались спочатку, чи шо?
Р-2).: Збирались, збиралися до баби.
Р-3).: До баби. Баба збирає вже своїх…
Р-2).: Приходит чоловік з жінкою.
Р-4).: А баба, котора дитятко вродила, да бабила дитятко.
З-1).: Так! До тої баби йдуть, та?
Р-2).: Та до тої баби.
Р-4).: А баба десять було на село.
Р-1).: В мене баба була, дванацить внуков в єї було.
З-1).: Ну, ну! І вже до тої баби прийшли, шо там гостятся вони в тої баби, та?
Р-1).: Вгощає, вгощає вона.
З-1).: А чим спеціальним?
Р-2).: Подарки несут бабі вже. Ото, вже от внука несе бабі подарка…
Р-3).: Стола накриває, дай п’ют, їдят і всьо.
Р-1).: П’єнствуєм!
Р-4).: Да!
Р-1).: Тоді вотка дешева була.
З-1).: І погостилися, і тоді як розходилися…
Р-2).: І там співають, і в хати.
З-1).: То проводять, так проводять: спочатку одну проведуть, так потім другу?..
Р-4).: Та, єдну, другу проведут.
Р-2).: О, так! А тепер ніхто нікого не водит. А, тепер везут.
З-1).: Везуть?
Р-2).: На возику бабу везут.
З-1).: На хрестинах, так?
Р-2).: Вже хрестини зроблят, бабу сажают і вже баба строєт, о, стола. В себе. Вже приводять усі ті, шо були на хрестинах, ведут бабу туда.
З-1).: А це так здавна було, чи ви кажете тепер так везуть, шо і давніше возили на возику?
Р-2).: Ну, давніше так не везли, так нічого, як тепер. Тепер, то вже, ну, вже кілька літ ето стало.
Р-3).: Тепер багатші люди стали. Тоді були бідни.
З-1).: То шо, то тиж розваги такі, то тож і багати такі могли?
Р-2).: Тоді шо ж ходили на родини…
Р-3).: Гроший не було, за шо ти погощаєш.
Р-2).: Компоту горшок зварят, кампоту, каші.
Р-1).: З грушками.
Р-2).: Канфети були, чи шо?
Р-4).: Да й занесут трохи.
Р-2).: Вже той… А тепер, о, шо понаносят! Тепер будеш год їсти, шо понаносят всього…

Коментар (респондента, збирача, транскриптора)
Транскриптор
Т-1) Ктіторова Анастасія

Аудіозапис

тут ви можете прослухати аудіозапис лише обраного коментаря

Дані про аудіозапис

Архівний шифр запису
OEK_MAN_20100624rybak_seans03_audio01
Архівний формат
Цифровий (аудіофайл, wma)
Рівень якості
Нормальний
Пристрій
Цифровий диктофон Olympus WS-210S