Коментар «Народження (порід)»

слухати навігація у сеансі
Архівний шифр сеансу
Порядковий номер у сеансі
21
Початок коментаря/інципіт
Текст

З-1).: Добре, а скажіть, от якраз дошли до дітей, а на христини у вас, на христини шось?
Р-3).: Типер хто там співає на тих христинах.
З-1).: Нє, нє то тепер, то ні, але ж давніше, давніше на хрестинах, от шось до баби може співали, як ту бабу називали, баба та пупна чи пупорізка, як казали?
Р-2).: Пупова баба.
З-1).: Ну, а її вибирали когось, то була одна на село чи таких пару було?
Р-2).: Нє, хто яку хоче бабу.
З-1).: Яку хоче?
Р-2).: Порадяца, таку й таку биримо, то й бируть.
З-1).: То шо, так всі зналися, як то тиї роди всьо приймать?
Р-3).: Да вони приймали?
Р-2).: Баби, баби.
Р-3).: Були в нас дві баби, но приймали роди.
Р-2).: А медічок не було тоді.
Р-3).: Як я родила, не було.
З-1).: Ну так, ну так, шо кликали ту бабу чи один в другой приймали?
Р-2).: Як та, шо була роду, да хоч, шоб вона була баба, то так, а ні не хоч, то-то вже другу берут, кого там наметят, то такую бабу, там вона добре спиває баба чи шо.
З-1).: Ну, али вона ж мала тої пупа перерізати, тож дитя покупать треба, треба знать, як його прийнять те дитя.
Р-2).: Ну….[всі починають говорити разом. – Примітка транскриптора]
З-1).: Заре, заре не чую, бо я не чую, всі говорите. Ну, про ту бабу розкажіть. Значить то шо, могли взять, вот ви одна другу берете. І ви що, так знали, як треба дитя прийнять, як перерізать, як зав’язать пупа, всьо знали?
Р-2).: Та й другі училися.
Р-3).: Там, у больниці, всьо приберут.
З-1).: І що, може, і не вмирали діти так часто після того?
Р-2).: Діти – нє, не вмирали. Є, що вмирали. Є, що вблизі, що нападали, такі от. Такі, що знали, то тоді казали: "От кур такий, там нападав, або…?…". Та де й вмирали. От в моєї матері було дванадцять, то п’ятеро вмерло, а нас семеро осталось. Дванацить дітей.
З-2).: То із-за того, шо їм пупи неправильно зав’язали?
Р-2).: Га!
З-2).: То із-за того, шо їм пупи неправильно зав’язали?
З-1).: Голосніше кажіть! Питає, чи через то, шо пупа неправильно зав’язали? Ні, вони вже мали…
Р-2).: Нє, нє, не через то. Один хлопец ходив вже в школу, то вмер. А такі малі, от год чи два, п’ять вмерло. Три хлопци вмерло, дві дівчини і мати.
З-1).: То всяке, тиф, мабуть, таке було, ті всі хвороби, та?
Р-1).: Тоді бульо така болєзнь, шо не було врачу.
Р-2).: То ще за Польщі, то вже под Польщов, то вже под Росію йшло, як вже зайняли. То тоді вже, тоді прислали медічку в село. Вже та медічка була. А так медічки не було.
Р-3).: Ше до сорок дев’ятого я родила дочку, то ще не було медічки ніякої. А вже в підисят п’ятому году родила сина, то вже був медік.
З-1).: І вже якийсь пункт був?
Р-3).: Ще не було медпункта тоді.
Р-2).: Ше не було, у хаті зробили.
Р-3).: Там у хаті. На хутори там була хата, да. А вже як третого родила, то вже була медічка. І то ж я без медічки родила, в хаті родила. Повішат веровку да й держися, баба держит.
Р-1).: Таке було. Медічки в хатах були, по хатах…
Р-3).: Баби стари били…
[До кімнати зайшла респондент 4. – Примітка транскриптора].

Коментар (респондента, збирача, транскриптора)
Транскриптор
Т-1) Ктіторова Анастасія

Аудіозапис

тут ви можете прослухати аудіозапис лише обраного коментаря

Дані про аудіозапис

Архівний шифр запису
OEK_MAN_20100624rybak_seans03_audio01
Архівний формат
Цифровий (аудіофайл, wma)
Рівень якості
Нормальний
Пристрій
Цифровий диктофон Olympus WS-210S