Коментар «Жнива»

слухати навігація у сеансі
Архівний шифр сеансу
Порядковий номер у сеансі
18
Початок коментаря/інципіт
Текст

З-1).: І шо там було далі?
Р-2).: Ну, от, жито вже дожинаємо. Жито, оставляєм тако на загонной жита.
Р-3).: Зризують.
Р-2).: Да зризуют ете колоссячко. Квитки од при того, тута боронуют, посипают, хліба кладут, соли посиплют на той хліб, а теє вже обминают теє житце, ну, да вже того, да й тоже там посіют, а трохи берут, шоб на той, той горб да веночка роблят, да святять у церкви. Да того веночка держат, як їдут навесні засивати жито чи то восені, то того веночка обнут і помешают з тим житом, так сіют. То так пісень не було.
З-1).: А як ту "бороду" там казали ви там клали хліб там?
Р-2).: Да, да, да.
З-1).: Шо там сало?
Р-2).: Ви то вже бачте серпом вузьмеш, тако там якісь зборонуєш, зборонуєш, да й того да, й вже жито посієш і хліб покладеш, й соли трошки посиплеш. Ну, шоб родило, да все.
Р-3).: Цветами "бороду", цветами.
З-1).: І ше "бороду" прикрашали квітками?
Р-2).: Да, бо то вже дожинают, вже цветув нарвут, да вберут.
З-1).: Ну, а шось до той бороди не приспівували?
Р-3).: Може в людей да й приспівували, а в нас то ні.
Р-1).: В нас нє, нє.
Р-2).: А в нас зроблять тако, да й..
Р-3).: Казали, шо "Ходи до хати".
З-1).: А не було таке, як в других селах, шо там поклали, а діти забирають, то і вкрадуть з "бороди" тої хліб?
Р-1).: Нє, в нас накладут потрошку.
Р-2).: Нє, в нас так не було, шоб вкрав чи.
З-1).: І воно стається на полі вже, так?
Р-1).: На полі, на полі.
Р-2).: Остаєца, меж пташки заберут, меж заєц забере, то таке було.
З-1).: Ну, а які ж дивіться, як вже вони принесли той вінок додому, вони його якось котили там того вінка додому чи як його?
Р-1).: Нє, зв’яжут.
Р-2).: Лєнточкой такою зв’яжут і вєнок вже стоїт на покутні.
З-1).: Але як принесли, то не котять додому господарі чи несуть просто додому?
Р-1).: Несут, несут додому.
Р-2).: Несут додому. Ну, та й вже святят от на то.
З-1).: Добре, а є така пісня, шо де віночок там котився "Котився віночок по полю", може така пісня є, просився там…?
Р-1).: Нє, в нас такої я не чула николи, ми такі не знаємо.
Р-3).: Веночка, як одріжут, оцею соломою да й городят "бороду" тую.
З-1).: А, шо городять, як то?
Р-3).: Ну, веночка навитягают і тоді та солома кругом "бороди", кругом огорожуют.
Р-2).: Мітуза, мітуза, [мітуза = мотузка. – Примітка транскриптора].
Р-3).: Обкладают тею соломою.
Р-2).: Як ето о, бачте о, тако о. То тако вже борода стоїт. Таке робили, а так шоб тако спивали, шоб таке. Так просто пісні, то спивали.
З-1).: А скікі в "бороді" колосся того було не щитали там?
Р-2).: Нє, не щитало. Ну, така вже жменя, теє колосся одрізую.
З-1).: Ну, і шо не було там пісні "Шо наш господар там виноград" чи "Наша госпося домує" таки спеціальні шоб жнивні були?
Р-1).: Нє, ми такого не спивали ніколи в нас.
З-1).: Нічо не було?
Р-2).: Не спивали.
Р-1).: Може хиба, коли ще як Солониха покойна була, то ми ета.
З-1).: Вже може "Сонечко там з-за гір котиться" чи шось?
Р-1).: "Вже у раю соненько сходит".
З-1).: То, то жнивна чи нє?
Р-1).: Тоже спивали тако пісні все.

Коментар (респондента, збирача, транскриптора)
Транскриптор
Т-1) Ктіторова Анастасія

Аудіозапис

тут ви можете прослухати аудіозапис лише обраного коментаря

Дані про аудіозапис

Архівний шифр запису
OEK_MAN_20100624rybak_seans03_audio01
Архівний формат
Цифровий (аудіофайл, wma)
Рівень якості
Нормальний
Пристрій
Цифровий диктофон Olympus WS-210S