Коментар «Хрестини»

слухати навігація у сеансі
Архівний шифр сеансу
Порядковий номер у сеансі
27
Початок коментаря/інципіт
Текст

З-1).: А такого в вас не співали «Ой в неділеньку да ранесенько біжить Василько по бабусеньку…»?
Р-1).: Нє, нє, такої пісні не знаю.
З-1).: Такої пісні не знаєте? А чи, можливо, вам вже розказували, от коли хтось давно ше, коли от ваші мами родили, хто колись роди приймав?
Р-1).: Баби приймалі сами. Баба тая, шо, наприклад… Такая людина є, була, должна в селі бути така, шо вона понімала по тих родах.
Р-2).: Тут була одна, а в Нівецку була друга. В моєї баби було двінадцать внуков. І то вона в всіх внуків була за бабою, вона роди принімала геть всім дітям, ше повиток не було.
Р-1).: Ето такі вже баби були, шо вони зналі шептати…
Р-2).: Тямилі вони, вони тямілі по етому всьому.
З-1).: І доки такі жінки були? Такі баби?
Р-1).: Поки вже в больніцу не сталі возити.
З-1).: Ну, але в больніцу стали возити пізно, правда, вже десь?..
Р-1).: Ну так, так, так.
Р-2).: Пока в больніцу родити вже сталі возити, то вже й баби не сталі приймати.
Р-1).: Ну, то все одно, то лучше, як больницу сюди, да…
Р-2).: Ну, то та вже, лучше, певно, типер… Може й вмирало ж породіль багато. То ж кровотеча, то таке…
З-1).: А ше скажіть мені, а от як ту бабу… Ту пупорізку, так?
Р-1).: Пупорізну.
З-1).: То її як вибирали? З кого? То з родини мусіла бути чи?..
Р-1).: Ну такіх якіхсь трохи толковіших бабей, шоб вони понімалі, шо… І заможну таку – бідну ж не возьмут – шоб вона була багатша, шоб вона шось могла порадити, шоб вона шось могла…
Р-2).: А потом же баба ж ходить на родини, шось тре нести: кашу, пироги.
З-1).: На родини? А коли то?
Р-1).: Тоді вже, як… Ето значала йде на одвідки, то несе там шось, вже зготовіт. А потом іде на родини – то тоді на родини вже несе кашу, пироги – таке во. А потом та внука тії пироги знов односить бабі…
Р-2).:
Р-1).: І знов несе бабі якогось гостинца туда ложить чи хустку, чи якесь шо – отаке робілі, передавалі.
З-1).: Дуже цікаво. А ті одвидки, ви казали, то вони коли відбувалися?
Р-1).: Одвідки, то тоді, коли вона вже…
Р-2).: Тілько ото вона вже одродила, до вже й вони скоренько на одвідки приходят. Там через три деньочки чи через тиждень – да й приходят на ождвідки, одвідати.
З-1).: То приходить тіки ця баба чи ше хтось?
Р-1).: І родня приходить, чи брат, чи братова, чи хтось таке во родня ше є – сходятса всі.
З-1).: А потім приходили ше раз на родини? То це десь через скільки часу?
Р-1).: Ну десь вже довше. Тоді вже пощитає скоко пирогов баба їй занесла та ті пироги перепече. Да несе назад тій бабі – да й отако ходилі.
З-1).: А, то баба приносила їй на одвидки пирогів скількись, а?..
Р-1).: На родини, на родини.
З-1).: Ага, на родини. А потім?
Р-1).: А типер такого немає.
З-1).: Ну, а жінку, яка народила, то як її називали в вас?
Р-1).: Порожиля – тая, шо народила, порожиля.
З-1).: Порожиля, так? Ага, добре.
Р-1).: Тепер може породілля називалі.
Р-2).: Та то є одно.

Коментар (респондента, збирача, транскриптора)
Транскриптор
Т-1) Самолюк Юлія

Аудіозапис

тут ви можете прослухати аудіозапис лише обраного коментаря

Дані про аудіозапис

Архівний шифр запису
OEK_MAN_20100624vovczak_seans02_audio01
Архівний формат
Цифровий (аудіофайл, wma)
Рівень якості
Нормальний
Пристрій
Цифровий диктофон Olympus WS-320M