Коментар «А ви казали за колгосп, не хотіли йти в колгосп»

слухати навігація у сеансі
Архівний шифр сеансу
Порядковий номер у сеансі
13
Початок коментаря/інципіт
А ви казали за колгосп, не хотіли йти в колгосп
Текст

З-1).: А ви казали за колгосп, не хотіли йти в колгосп. І шо, заганяли силою так?
Р-2).: Силою заганяли.
Р-2).: Канєшно, заганяли силою.
Р-1).: Перший раз…
Р-2).: В п’ятдесят другому році ми в колгосп поступалі. Я сама роспісувалася, як в школу ходила, то я роспісуваласа за колхоз. Я крепко плакала – чогось бояласа, шо то в колхоз треба йти.
Р-1).: В нас такий дядько був, дядько був велєкій, високий такий дядько був в нас, то вун пуд піч заліз (колісь такі припічки булі – да там кури держалі)… А сказалі: "Як не хоч писатса, то залізь пуд піч!" – а він заліз под тую піч такій велікій, високій.
Р-2).: А пуд піч – припічки тиї, там низко було!
Р-1).: Ну, низинько так.
Р-2).: Отаке було вже, то таке врем’я було.
Р-1).: А путом, як сталі робіти, ну все вже топталі пуд ноги. Да співи, да співи булі.
Р-2).: Хоч жилі бідно, но співалі.
Р-1).: Но співалі. А я тоді ше в молочарні, в молочарні молоко приймала.
[Інша респондентка водночас розмовляє, важко розчути текст. – Примітка транскриптора.]
Р-2).: То потом вже трошки наладилося лудше, стало лудше.
Р-1).: А не було грамотних людей. Ланкові булі, бригадіри булі. Ну забралі мене за ланкову і то воно… На машину де куда їдем і пєсні, і пєсні.
Р-2).: З граблями і – ну ше тоді машин не було – пудводи ше такі во трошки.
Р-1).: Хоч їсти не було шо, їсти не було. Тоді все бульше пудводамі. Колісь на луг нас везлі…
Р-2).: Вам цікаво?
З-1).: Та, то дуже цікаво, та.
Р-1).: Привезлі нас на луг і сказалі нам, шо, ну нема шо взяти ж на ето – в Берестяно був же ето, наш колгосп там – ну а їсти нема шо взяти з собою: "Туда хліб привезут вам" – їдем з удовольствієм, споваєм.
Р-2).: Думаєм: "Там хліба наємось!"
Р-1).: А там, от як колись, бачите, було нам. А там ніхто того хліба не привьоз, а цілий день голодні працьовалі. Ну, єхалі до хати і всякі, і сміяліса, і реготалі – якось веселі й однак було.
Р-2).: Хоч голодні булі, но булі веселі.
Р-1).: Інші то ше й гомонілі так на злость на нас: "Ну ше їх співи беруть! Ну ше їх співи брут!" – а ми співалі такі молоді да й всьо.
Р-2).: Молоді ж булі, канєшно.

Коментар (респондента, збирача, транскриптора)
Транскриптор
Т-1) Самолюк Юлія

Аудіозапис

тут ви можете прослухати аудіозапис лише обраного коментаря

Дані про аудіозапис

Архівний шифр запису
OEK_MAN_20100624vovczak_seans02_audio01
Архівний формат
Цифровий (аудіофайл, wma)
Рівень якості
Нормальний
Пристрій
Цифровий диктофон Olympus WS-320M