Коментар «А от ви хором вже скільки часу керуєте церковним?»

слухати навігація у сеансі
Архівний шифр сеансу
Порядковий номер у сеансі
28
Початок коментаря/інципіт
А от ви хором вже скільки часу керуєте церковним?
Текст

З-1).: А от ви хором вже скільки часу керуєте церковним?
Р-1).: А, Боже славі… Кілько я, Адасю? [1].
Р-2).: Ну то шо я? Я трийцять з чимось вже…
Р-1).: Я на хор ходжу від тринайці років.
З-1).: Тут, у Запитові, так?
Р-1).: В Запитові. А хором керую, як но Отче ж прийшов. Отче був двайціть років і тепер той не знаю кілько, то я вже керівницка. А до того часу, то я в хорі співала.
Р-2).: А той з двухтисячного, а там двацять років – вісімдесятого… Но я прийшов в вісімдесять п’ятому, напевно, співати, то…
З-1).: То пані Марія вже керувала, та?
Р-2).: То вже не пер…Та, то пані Марія керувала вже не перший рік.
З-1).: А в вас церква в Запитові завжди була відкрита, так? За совєтів теж, та?
Р-1).: Не була, не була закрита, не була.
Р-2).: Відкрита була, і якраз через те тато мені говорив…
Р-1).: Так, "Очі…" не буду вам співала, бо ви, певно, то не, не будете…
Р-2).: Каже, священик, священик, цейво, говорив людям, каже: "Добудовуйте церкву, – і то ше в трийці дев’ятому році, в трийці восьмому році, – добудовуйте ту церкву хоч якось, щоб її відкрити.
Р-1).: То є "О…", то є така пісня.
Р-2).: Каже: "Бо не буде тої церкви, – каже, – совіти прийдуть і гаран…", – так ну

Коментар (респондента, збирача, транскриптора)

[1] Звернення до респондента № 2.– Примітка транскриптора.

Транскриптори
Т-1) Сваток Тетяна, Т-2) Штим Тетяна

Аудіозапис

тут ви можете прослухати аудіозапис лише обраного коментаря

Дані про аудіозапис

Архівний шифр запису
LEK_12AV20151011_vovczak_seans01_audio01
Архівний формат
Цифровий (аудіофайл, wav)
Рівень якості
Відмінний
Пристрій