Коментар «Риндзювання»

слухати навігація у сеансі
Архівний шифр сеансу
Порядковий номер у сеансі
9
Початок коментаря/інципіт
Текст

Р-2).: Ну і всьо.
З-2).: А ви там раз співали після двох рядочків "Же Христос", а раз через, то треба після кожного співати?
Р-2).: То після кожного фактично.
З-1).: А може хай би заспівали ще після кожного?
Р-2).: То так після кожного.
З-2).: Тобі для архіву… Заспівайте так класично, як має бути.
З-1).: Після кожного, так як має бути. А можете сісти разом.
Р-2).: Зараз…, я возьму сопілку ше.
[Респондент № 2 починає грати на сопілці].
Р-2).: Нє, всьо ж таки таяк воно йде [проспівує про себе]… Просто, як воно де виходит, бо там… [виконавець говорить про особливість повторення приспіву після строф. – А.В.].
З-2).: Раз виходить, раз не виходить.
Р-2).: Раз виходит, раз не виходе… Шо, будем ше раз співати, чи шо?
З-2).: Так як з сопілкою. Я перепрошую, а ходили з музичним інструментом?
Р-2).: Так, переважно, як вже…
З-2).: А які були інструменти?
Р-2).: Ну, інструменти були, то гармошка чи баян, і сопілка.
З-1).: І шо, починали одночасно грати і співати, чи, може, перегрою якоюсь починали?
Р-2).: Так, перегра…, той грав на тім, я там, наприклад, на сопілці, то там вступав, де там то, і спі-вав, як там то. А хто на баяні чи на гармошці, то грав на постої, бо то тримав акомпанемент під вікном, шоби він стояв нормально, бо то, то сі каже, то ми так в ускоренім [темпі] трошки співали, а ту… дуже поволи співалося так, в тому…

Коментар (респондента, збирача, транскриптора)
Транскриптор
Т-1) Вовчак Андрій

Аудіозапис

тут ви можете прослухати аудіозапис лише обраного коментаря

Дані про аудіозапис

Архівний шифр запису
OEK_AV_20100418vovczak_seans07_audio01
Архівний формат
Цифровий (аудіофайл, wma)
Рівень якості
Хороший
Пристрій
Цифровий диктофон Olympus WS-320M