Коментар «То то було по церковному закону, то то не файно так»

слухати навігація у сеансі
Архівний шифр сеансу
Порядковий номер у сеансі
7
Початок коментаря/інципіт
То то було по церковному закону, то то не файно так
Текст

Р-1).: То то було по церковному закону, то то не файно так.
З-1).: Нє чого…
Р-1).: Ой шо си пригадати… Була би ше така баба друга, така як я.
З-1).: А з ким ви так любили співати?
Р-1).: Йой та таво жінка, шо во тю, якби хто пішов її закликав.
З-1).: А яка то?
Р-1).: Хащівська Марія, бо вона в першім голосі співала, а я в другім, в хорі все співали.
З-1).: То то можна було її закликати?
Р-1).: Можна, вона прийде, вона в сусідів, вона ходе, ходе до нас. Співаймо якої, на вісіллю нераз.
Р-2).: Ну та то терлички називали.
[1]

Коментар (респондента, збирача, транскриптора)

[1] Прийшла респондент № 2, розмовляють про те, що співати. – Примітка транскриптора.

Транскриптор
Т-1) Прихідько Інна

Аудіозапис

тут ви можете прослухати аудіозапис лише обраного коментаря

Дані про аудіозапис

Архівний шифр запису
EK_12AV20080701_vovko_seans02_audio01
Архівний формат
Цифровий (аудіофайл, wma)
Рівень якості
Нормальний
Пристрій
Цифровий диктофон Olympus WS-320M