Електронний архів українського фольклору

«Електронний архів українського фольклору» – це спеціалізована інтернет-сторінка для електронного розміщення і представлення фольклорних матеріалів із метою їх фахового дослідження та культурно-просвітницького використання.

Інтернет-сторінку розроблено у рамках комплексного науково-дослідного проекту з проблем документування фольклору, націленого на створення сучасного інструментарію для різносторонньої презентації фольклорної традиції українського народу. Проект реалізує Лабораторія фольклористичних досліджень у співпраці з Кафедрою української фольклористики імені академіка Філарета Колесси Львівського національного університету імені Івана Франка за фінансової підтримки Міністерства освіти і науки України (науково-дослідний проект РФ-112ф, 2011–2014 роки).

«Електронний архів українського фольклору» на сьогоднішньому етапі його реалізації орієнтований на електронне архівування сучасних польових записів української фольклорної традиції, виконаних у різних формах і форматах (це найперше аудіозаписи, текстові записи і транскрипції, фотографії, у перспективі також відеозаписи). Структурно й функціонально «Електронний архів українського фольклору» організовано на матеріалах та з урахуванням досвіду праці Фольклорного архіву Кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси.

«Електронний архів українського фольклору» – це перша в Україні спроба комплексного електронного архівування фольклорних реалій, здійснена в руслі кардинально нової філософії архівної праці, яка бачить архів традиційної культури не лише накопичувачем і надійним зберігачем духовних надбань народу, але також відкритим культурно-інформаційним центром із вільним доступом (у мережі Інтернет) до архівних документів та широкими можливостями ефективного оперування великими масивами джерельної інформації. Задля досягнення таких стандартів «Електронний архів українського фольклору» готовий стати спільною робочою лабораторією для тих дослідників і поціновувачів українського фольклору, які бажають представити матеріали власних польових досліджень для відкритого наукового, освітнього й загального користування і за допомогою сучасного інструментарію провадити ефективний пошук, систематизацію, теоретичне вивчення та популяризацію скарбів фольклорної творчості українців. Така спільна праця відкриє шлях до фольклорних надбань українського народу широким колам народознавців як в Україні, так і за її межами, сприятиме залученню українського народнотрадиційного матеріалу у світовий науковий і культурний обіг; інтенсифікує й оптимізує фольклористичні студії в Україні; популяризуватиме фольклорну традицію українського народу в усьому світі, а також формуватиме у суспільній свідомості українців цілісне уявлення про рідну етнокультурну спадщину і відповідальність перед наступними поколіннями за її збереження і плекання.